Ми раді вітати Вас на сайті !
Оновлення сайту виконується постійно - будьте в курсі усіх проблем, що стосуються імміграції і життя в Іспанії!
Шановні відвідувачі і користувачі сайту "ГОЛОС УКРАЇНИ В ІСПАНІЇ"!

САЙТ ДОПОМОГИ І ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКИМ ІММІГРАНТАМ В ІСПАНІЇЗакон 2/2009 про права,
свободи й соціальної інтеграції
іноземців в Іспанії


Королівство Іспанія.

Законодавство Іспанії з питань регулювання правового статусу іноземців та осіб без громадянства (апатридів) базується на положеннях:

- Органічного Закону Іспанії № 4/2000 "Про права і свободи іноземців в Іспанії та їх соціальну інтеграцію” від 11.01.2000 р. із змінами, внесеними Органічним Законом № 8/2000 від 22.12.2000 р. та Органічним Законом № 11/2003 від 20.11.2003 р., та Органічним Законом № 2/2009 від 19.12.2009 р

Відповідно до ст. 3 Органічного Закону Іспанії № 2/2009 від 19.12.2009 "Про права і свободи іноземців в Іспанії та їх соціальну інтеграцію”, який є фундаментальним нормативним актом з питання регулювання засад правового статусу іноземців в країні, іноземці користуються правами та свободами, закріпленими Главою І Конституції Іспанії впродовж термінів, визначених міжнародними договорами Іспанії, цим Законом тощо. Норми, що стосуються основних прав іноземців, застосовуються також у відповідності з Універсальною Декларацією прав людини та міжнародних угод і договорів Іспанії у вказаній галузі.

Згідно з Главою І Закону основними правами, якими користуються іноземці на території Іспанії, є:

1. Право на документи. Іноземці, які перебувають на території країни, мають право та обов’язок зберігати документи, що посвідчують їх особу та підтверджують громадянство, видані компетентними органами країни походження або країни, з якої прибув іноземець, а також ті документи, які підтверджують статус їх перебування в Іспанії. Іноземці не можуть бути позбавлені належних їм документів за винятком випадків, передбачених зазначеним Законом та Законом "Про захист громадської безпеки”.

2. Право на свободу пересування. Іноземці, які перебувають в Іспанії відповідно до положень Розділу 2 зазначеного Закону, мають право на вільне пересування на території  країни і вільний вибір місця проживання в ній без обмежень крім тих, що встановлені для загального застосування договорами та нормативними актами. Обмеження в пересуванні та виборі місця проживання  допускаються у разі визнання такого заходу необхідним для забезпечення безпеки Іспанії, охорони громадського порядку, тощо.

3. Право на участь у політичному житті країни. Іноземці-резиденти можуть користуватися правом на участь у муніципальних виборах з урахуванням критеріїв взаємності, встановлених для громадян Іспанії – резидентів в країнах походження таких іноземців.

Державні установи сприятимуть реалізації іноземцем права на вибори під час виборчого процесу в країні його походження.

4. Свобода зборів та маніфестацій. Іноземці, які отримали дозвіл на перебування або проживання в Іспанії, мають право на збори на загальних з громадянами Іспанії підставах відповідно до чинного законодавства країни.

5. Право на участь в громадських об’єднаннях. Іноземці, які отримали дозвіл на перебування або проживання в Іспанії, мають право на участь в громадських об’єднаннях на загальних з громадянами Іспанії підставах відповідно до чинного законодавства країни.

6. Право на освіту. Всі іноземці, які не досягли 18 років, мають право на отримання освіти на рівноправних з громадянами Іспанії умовах, тобто мають право на доступ до базової, безкоштовної та обов’язкової освіти, отримання відповідної академічної атестації та доступ до системи стипендій та допомоги. Також іноземці-резиденти мають право на освіту, що має необов’язковий характер, на рівноправних з громадянами Іспанії умовах, що передбачає право на доступ до початкового та вищого рівня базової освіти.

Державні установи Іспанії вживають заходів для забезпечення права іноземців-резидентів на освіту з метою їх повної інтеграції в іспанське суспільство, визнаючи та поважаючи при цьому їх культурну ідентичність.

Іноземці-резиденти також мають право на доступ до виконання діяльності, пов’язаної з вчителюванням або проведенням наукових досліджень, створення та керування центрами відповідно до чинних положень законодавства Іспанії.

7. Право на трудову діяльність та соціальний захист. Іноземці, які отримали дозвіл на працевлаштування в Іспанії, мають право займатися трудовою оплачуваною діяльністю за рахунок підприємства/підприємця або за власний рахунок, та мають право бути включеними до Загальної системи страхування. Іноземці-резиденти в Іспанії мають право на доступ до зайняття посад в системі адміністративних органів згідно з конституційними принципами рівності. У цьому зв’язку, вони можуть брати участь в публічних конкурсах на заміщення посад, що оголошують адміністративні органи країни.

8. Право на участь у профспілках та страйках. Іноземці мають право на вільне створення або участь у профспілках або інших видах професійних організацій, на умовах рівних з громадянами Іспанії, за умови отримання дозволу на перебування або проживання в Іспанії. Іноземці, що легально перебувають на території країни, мають право на страйк.

9. Право на медичне обслуговування. Іноземці, які зареєстровані у муніципальному округу Іспанії та постійно проживають на території країни, мають право на отримання медичного обслуговування на умовах рівних з громадянами Іспанії.

Іноземці, які тимчасово знаходяться в Іспанії, мають право на термінове медичне державне обслуговування при важких захворюваннях та нещасних випадках, незалежно від причин їх виникнення, до моменту виписки з лікувального закладу.

Іноземці, які не досягли 18 років та знаходяться в Іспанії тимчасово, мають право на доступ до медичного обслуговування на умовах рівних з громадянами Іспанії.

Вагітні жінки, які знаходяться в Іспанії тимчасово, мають право на медичне обслуговування під час вагітності, пологів та після пологового періоду.

10. Право на допомогу у питаннях забезпечення житлом. Іноземці-резиденти в Іспанії мають право на доступ до програм державної допомоги у питаннях забезпечення житлом на рівних з громадянами Іспанії умовах.

11. Право на включення до Загальної системи соціального страхування та соціальні послуги. Іноземці-резиденти в Іспанії мають право на доступ до програм та послуг Загальної системи страхування та соціального захисту, а також на отримання соціальних дотацій та допомоги на рівних з громадянами Іспанії умовах. Іноземці, незалежно від їх адміністративної ситуації, мають право на участь в державних соціальних програмах та отримання соціальних послугах.

12. Рівність прав іноземців та громадян Іспанії в частині сплати податків. Не порушуючи положень, викладених у міжнародних договорах Іспанії з іншими країнами про уникнення подвійного оподаткування, іноземці обкладаються податками і зборами з отриманих прибутків та трудової діяльності, яку вони здійснюють на території Іспанії, на рівних з громадянами Іспанії умовах.

Розділом ІІ Закону закріплено право іноземців на приватне сімейне життя та на возз’єднання з сім’єю, що проживає в країні походження іноземця.

В частині забезпечення захисту прав іноземців в Іспанії слід зазначити, що положення Закону визнають за іноземцем право на звернення до суду та отримання дійсного судового захисту його особистих, майнових та інших прав, право на оскарження адміністративних актів та юридичне обслуговування, в тому числі безкоштовне.

Адміністративні рішення та резолюції, що приймаються по відношенню до іноземців, можуть бути оскаржені у судовому порядку, крім випадків процедури термінового видворення, що здійснюється відповідно до зазначеного Закону.

Іноземці мають право на отримання послуг адвоката під час адміністративного судочинства та перекладача, якщо вони не розуміють або не розмовляють офіційною мовою країни.

Іноземці-резиденти мають право на отримання безкоштовних послуг адвоката на рівних з громадянами Іспанії умовах під час всіх процесів будь-якого типу судочинства за умови надання іноземцем документального підтвердження про відсутність коштів на ведення юридичного процесу.

Розділом ІV Закону закріплено норму щодо заборони будь-якої дискримінації іноземці, зокрема розподілу, виключення, обмеження або надання переваги за ознаками раси, етнічного походження, статі, стану здоров’я, релігії, мови, культури, переконань або з огляду на інші соціальні умови.

При цьому діями, що дискримінують іноземців, вважаються такі:

1. Здійснені державними органами або службовцями, які при виконанні службових обов’язків своїми діями або бездіяльністю здійснили заборонений законом акт дискримінації проти іноземного громадянина лише на тій підставі, що він є іноземцем або на підставі його належності до певної раси, релігії, етнічної групи чи національності.

2. Дії, які створюють іноземцю більш важкі у порівнянні з громадянином Іспанії умови, або ті дії, які спрямовані на перешкоджання іноземцю користуватися правами на трудову діяльність, забезпечення житлом, отримання освіти та соціального захисту, або будь-яким іншим правом на тій виключно підставі, що він є іноземцем або на підставі його належності до певної раси, релігії, етнічної групи чи національності.

3. Ті дії, які заважають здійсненню іноземцем легальної трудової або економічної діяльності, на тій виключно підставі, що він є іноземцем або на підставі його належності до певної раси, релігії, етнічної групи чи національності.

4. Дії, що здійснюються підприємцем або його представниками та мають негативні наслідки, направлені на дискримінацію працівників або службовців лише на тій підставі, що вони є іноземцями або на підставі їх належності до певної раси, релігії, етнічної групи чи національності.

Проти будь-якої практики дискримінації, що призводить до порушення основних прав і свобод іноземців, може бути порушена судова справа на підставі ст. 53.2 Конституції Іспанії.

 Довідково: Питання працевлаштування іноземців в Іспанії регулюються наступними законами: „Про затвердження Урядом Іспанії квот імміграції на 2007 рік”, „Щодо рівня зайнятості працездатного населення Іспанії, в тому числі іноземців”, „Щодо законодавчого врегулювання в Іспанії правового статусу іноземців та апатридів”, „Щодо організації Урядом Іспанії системи професійного навчання та проходження стажування працівників та безробітних”, „Щодо досвіду Іспанії в постановці на консульський облік громадян Іспанії, які постійно або тимчасово проживають за кордоном”.

На сьогодні продовжується робота щодо підготовки до підписання Угоди між Україною та Королівством Іспанія про врегулювання та впорядкування трудових міграційних потоків.