Ми раді вітати Вас на сайті !
Оновлення сайту виконується постійно - будьте в курсі усіх проблем, що стосуються імміграції і життя в Іспанії!
Шановні відвідувачі і користувачі сайту "ГОЛОС УКРАЇНИ В ІСПАНІЇ"!

САЙТ ДОПОМОГИ І ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКИМ ІММІГРАНТАМ В ІСПАНІЇ
Продовження й обмін паспорта
громадянина України в Іспанії
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ


Згідно з чинним законодавством України, зокрема з статтею 4 Закону України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України” оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон провадиться:


* громадянам України, які постійно проживають за кордоном

* громадянам України, які перебувають за кордоном у довгостроковому відрядженні, на навчанні, стажуванні, працюють за контрактом або перебувають на лікуванні

* громадянам, які постійно проживають в іншій країні, але втратили паспорт на території консульського округу Посольства.

 

Таким чином, Консульський відділ Посольства України в Іспанії здійснює видачу та обмін паспортів для виїзду за кордон громадянам України, які на законних підставах перебувають в Іспанії з метою:


- постійного проживання (отримали дозвіл органів внутрішніх справ України на виїзд в Іспанію на постійне місце проживання, про що свідчить штамп у паспорті громадянина України для виїзду за кордон "Постійне проживання в Іспанії")


- тимчасово легально перебувають в країні у довгостроковому відрядженні, на навчанні, стажуванні, лікуванні, працюють за контрактом (що підтверджується відповідним типом візи або відповідним документом, виданим компетентними органами Іспанії)

 

Консульський відділ Посольства розглядає звернення тільки від громадян України, які проживають в наступних автономних областях Іспанії: Мадрид, Кастілья-Ла Манча, Кастілья і Леон, Екстремадура, Галісія, Астуріас, Кантабрія, Наварра, Країна Басків, Арагон, Ріоха

 

З метою оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадяни України, що проживають в автономних областях:


1. Каталонія, Валенсія, Балеарські острови – звертаються до Генерального консульства України в Барселоні.

2. Андалусія, Мурсія, Канарські острови – до Консульства України в Малазі.


(Адреси, телефони та факси вищезазначених консульських установ України в Іспанії дивіться у розділі "Захист прав та інтересів громадян України: Порядок звернення до консульського відділу ПУ в Іспанії ”)

 

Для оформлення паспорта та прийняття на консульський облік громадяни України мають звертатися безпосередньо до Консульського відділу Посольства.


Документи, оформлені та надіслані через туристичні агентства, посередницькі фірми, до розгляду не приймаються і повертаються заявникам без розгляду.


Особам, які втратили паспорт, тимчасово перебуваючи за кордоном, та не мають документу, виданого компетентним органом Іспанії, що підтверджує їх легальне перебування на території країни, з метою повернення в Україну Консульський відділ оформляє посвідчення особи на повернення в Україну.

 

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ І ВИДАЧІ КОНСУЛЬСЬКИМ ВІДДІЛОМ ПОСОЛЬСТВА УКРАЇНИ В ІСПАНІЇ ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН


06.02.2006 року набув чинності наказ Міністерства закордонних справ України від 09.01.06 №1, яким затверджено новий Порядок оформлення і видачі дипломатичними представництвами та консульськими установами України паспорта громадянина України для виїзду за кордон.


Цей порядок розроблений відповідно до пункту  13  Правил оформлення  і  видачі  паспорта  громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини,  їх тимчасового затримання та вилучення,  затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 року N 231  із змінами.

(повні тексти зазначеного Порядку та Правил розміщені на офіційній Інтернет сторінці Верховної Ради України www.rada.gov.ua).

 

Паспорти видаються консульськими установами за кордоном у таких випадках:


а) досягнення громадянином України 16-річного віку (у разі потреби самостійного виїзду за кордон паспорт може бути оформлений особам, які не досягли 16 років);

б) набуття особою громадянства України;

в) задоволення клопотання про залишення на постійне проживання за кордоном; переміни громадянином України імені;

ґ) якщо в паспорті немає вільних сторінок для віз та інших позначок;

д) непридатності паспорта для подальшого використання (зіпсування, порча паспорта);

е) утрати/викрадення паспорта;

є) встановлення неточностей у внесеній до попереднього паспорта інформації.

 

 

3. ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДО КОНСУЛЬСЬКОГО ВІДДІЛУ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ  ПАСПОРТА

 

Для оформлення паспорта до консульської установи подаються:

 

а) заява-анкета на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон;


б) документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України: паспорт громадянина України для виїзду за кордон або проїзний документ дитини.


Якщо у громадянина відсутні документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, консульською установою отримується підтвердження особи та належності до громадянства України заявника через територіальні підрозділи Державного Департаменту у  справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС  України  за останнім місцем проживання громадянина.


в) свідоцтво про народження;


г) дозвіл компетентних властей Іспанії на проживання або на проживання і працевлаштування (tarjeta de residencia o tarjeta de residencia y trabajo), термін якого є дійсним на момент подання документів до консульського відділу;


ґ) документ (відмітка в паспорті), що підтверджує постійне проживання за кордоном, дійсний контракт на роботу або документ від установи, фірми, навчального чи медичного закладу, який підтверджує мету перебування в Іспанії - працевлаштування  за  контрактом, перебування у довгостроковому відрядженні, на навчанні, стажуванні, або перебування  на  лікуванні  за  кордоном;


д) видана податковим органом довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру (у разі її наявності);


е) чотири кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;


є) квитанція про сплату консульського збору (державного мита) за розгляд заяви-анкети (7 євро);


ж) у  разі  переміни  особою  імені до заяви-анкети додається копія відповідного документу щодо підтвердження цієї зміни (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про зміну імені або інші документи, що підтверджують факт зміни імені – прізвища, ім’я або по-батькові).


Документ про реєстрацію акта цивільного стану, виданий компетентним органом іноземної держави, подається легалізованим, якщо інше не передбачене чинними міжнародними договорами України.


з) для  оформлення паспорта дітям до 16 років до заяви-анкети додається нотаріально засвідчена заява батьків (законних представників) або рішення суду, у разі потреби самостійного виїзду таких осіб за кордон.


За наявності заперечень одного з батьків, паспорт може бути оформлено на підставі рішення суду, а у разі, коли батьки не перебувають у шлюбі між собою,  - того з них, котрому на виховання  залишено  дитину  рішенням  суду  (копія  додається  до заяви-анкети).


і) у  разі  втрати за кордоном паспорта (проїзного документа) додатково подається довідка іспанської поліції (denuncia de policía), яка підтверджує факт звернення громадянина України з приводу втрати документа.


ї) особи чоловічої статі призовного віку від 18 до 25 років, які підлягають  призову на строкову військову службу та не оформили постійного проживання за кордоном згідно з чинним законодавством України і перебувають в Іспанії тимчасово, зобов’язані разом з документами щодо оформлення паспорту представити до консульського відділу довідку з військового комісаріату за місцем постійного проживання в Україні про надання відстрочки від призову на строкову військову службу або звільнення від призову.


Просимо врахувати, що довідка районного військкомату про зняття з військового обліку або не перебування на військовому обліку не є підставою для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

 

Документи, перелічені у пп. б), в), г), ґ), д), подаються в оригіналах та копіях (після перевірки консульським співробітником оригінали повертаються заявнику, копії залишаються у справі в консульському відділі).

 

У разі неподання заявником повного комплекту документів,  передбачених цим Порядком, клопотання до розгляду не приймається.

 

4. ТЕРМІНИ РОЗГЛЯДУ ПАСПОРТНОЇ СПРАВИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ПАСПОРТА.

 

Паспорт оформлюється на період до 10 років з можливістю продовження на такий самий термін.

Особам,  які  не  досягли  16-річного  віку,  паспорт оформлюється на строк до 5 років або до досягнення ними 16-річного віку.

 

Після прийняття документів на оформлення громадянину України паспорта консульським відділом робиться запит до компетентних органів (Управління Міністерства внутрішніх справ України тієї області, де зареєстрований в Україні громадянин).

Оформлення паспорта консульським відділом залежить від дати надходження відповіді від компетентних органів України, але не може перевищувати три місяці.

 

ТЕРМІН ОФОРМЛЕННЯ ПАСПОРТА ЗАЛЕЖИТЬ ВІД СТРОКІВ ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬСЬКИМ ВІДДІЛОМ ВІДПОВІДНОГО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІД ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ І НЕ МОЖЕ БУТИ ПРИСКОРЕНИЙ КОНСУЛЬСЬКИМ ВІДДІЛОМ ПОСОЛЬСТВА

 

Якщо   поїздка   пов'язана   з   терміновим  лікуванням від'їжджаючого,  від'їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю  родича,  який  проживав  в  Україні  або  в третій країні, паспорт оформляється протягом трьох  робочих  днів.


Підставами для термінового розгляду заяви громадянина в таких випадках є:


- листи МОЗ України,  МОЗ Автономної Республіки Крим, обласних управлінь, Київського міського головного управління, Севастопольського міського управління охорони здоров'я про необхідність термінової поїздки за кордон для лікування;

- надане повідомлення, що підтверджує факт смерті родича,  засвідчене компетентним органом відповідної держави.


За оформлення паспорта в терміновому порядку ставка консульського збору (державного мита) збільшується на 100 відсотків (в 2 рази).

 

Заявник має з’явитися для отримання паспорта особисто.

 

 

5. ПРОДОВЖЕННЯ ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ

 

Для продовження паспорта громадянина України для виїзду за кордон необхідно надати:

-    оригінал паспорта;

-    дозвіл компетентних властей Іспанії на проживання і працевлаштування (tarjeta de residencia o tarjeta de residencia y trabajo), термін якого є дійсним);

-    2 фотокартки (3,5х4,5 см);

-    заява.


Подаються оригінали документів та їх фотокопії.