Ми раді вітати Вас на сайті !
Оновлення сайту виконується постійно - будьте в курсі усіх проблем, що стосуються імміграції і життя в Іспанії!
Шановні відвідувачі і користувачі сайту "ГОЛОС УКРАЇНИ В ІСПАНІЇ"!

САЙТ ДОПОМОГИ І ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКИМ ІММІГРАНТАМ В ІСПАНІЇEspañol    Русский

Організаційна структура

Податкової адміністрації Іспанії


Податкова адміністрація Іспанії, включаючи митну службу, входить до складу Міністерства фінансів Іспанії. Адміністрування податків у Податковій адміністрації Іспанії здійснюється на трьох рівнях: національному, регіональному та муніципальному.

На національному рівні, зокрема, адмініструються такі види податків: податок з доходів фізичних осіб, податок з доходів корпорацій, податок з доходів нерезидентів, податок на додану вартість, акциз, податок за користування електроенергією, митні та страхові збори.

На регіональному рівні, в свою чергу, адмініструються: податок на передачу власності та податок на нерухомість. Податок на нерухомість включає: передачу нерухомості, об’єднання корпорацій, спадщину та добробут (включає податок на всю суму активів та боргів).

На муніципальному рівні адмініструються лише податок з економічної діяльності, податок на майно, податок з транспортних засобів.

Крім цього, на регіональному та муніципальному рівнях можуть адмініструватися податки, специфічні для даного регіону.  

Організаційна структура Податкової адміністрації не розподіляється за видами податків і складається з функціональних департаментів та департаментів підтримки та супроводу.

У Податковій адміністрації Іспанії існує комітет по зв’язках з регіональними органами. Основною функцією Податкової адміністрації Іспанії є адміністрування податків. Питаннями податкової політики, а також зменшенням витрат на адміністрування податків, займається державний секретар,  (сьогодні в 1 євро доходів – 78 центів витрат.

При цьому організаційна структура Податкової адміністрації Іспанії включає: 17 регіональних офісів, 56 провінціальних офісів, 203 місцеві офіси та 37 митних офісів. Митні офіси розміщуються біля кордонів Іспанії.

Більшість функцій в податкових офісах пов’язана з адмініструванням податків, обслуговуванням платників податків, проведенням аудиту та контролем за дотриманням законодавства.

Загальна кількість персоналу Податкової адміністрації Іспанії складає 27 504 чол.,  на регіональному та місцевому рівні - 87%, на центральному рівні - 12% від загальної кількості її персоналу. При цьому більша кількість персоналу в регіоні (інспекції) свідчить про важливість регіону (інспекції). На центральному рівні найбільш чисельними є Департамент аудиту та Департамент інформаційних технологій.

Основний документом Податкової адміністрації Іспанії – є „Стратегічний курс діяльності”. Більшість стратегічних завдань пов’язано із заходами по запобіганню шахрайства. З цією метою оперативно поновлюються інструкції, способи та інструментальні засоби для запобігання шахрайства.

Для реалізації тактичних завдань кожного року Податковою адміністрацією Іспанії складається „Загальний план задач для всіх рівнів”, який обов’язково має переглядатися протягом року. Оскільки від якості роботи службовців залежить бюджет Податкової адміністрації Іспанії, тому першочергова увага  приділяється роботі по обслуговуванню платників податків.

Для центрального рівня розробляється окремий документ – „План задач для центрального рівня”, оскільки службовці цього рівня не пов’язані з роботою по обслуговуванню платників податків.

Організація роботи з адміністрування податків та аудиту

В Іспанії платники податків всі сплати здійснюють через регіональні банки, потім вся інформація надходить до Центрального банку Іспанії і передається до центральної бази даних Податкової адміністрації Іспанії. Департамент адміністрування податків здійснює контроль за всіма надходженнями. Крім того, регіональні банки додатково передають інформацію щодо платників податків до центральної бази даних Податкової адміністрації Іспанії.

Основною метою діяльності Податкової адміністрації Іспанії є добровільність сплати податків та запобігання несплаті податків.

При цьому основними функціями Департаменту адміністрування податків є:  розробка та поновлення реєстру платників податків і проведення контролю інформації по податкових деклараціях. Слід зазначити, що функція примусового стягнення застосовується  у разі несплати податку, при цьому Податкова адміністрація Іспанії може здійснити арешт активів платника податків без звернення до суду. Якщо борг платника податків складає більш ніж 90 тис. євро за рік, це є законодавчо кримінальним порушенням.

80% всіх податків  збираються на центральному рівні. Обробка всіх декларацій здійснюється в два етапи: арифметичний контроль та обробка декларацій з метою виявлення правильних декларацій.

За рік Податкова адміністрація Іспанії отримує близько 50 млн. декларацій по податку з фізичних осіб і близько 6 млн. з них відбираються для перевірки.

Функції Департаменту аудита розділяються на функції податкового управління і функції контролю.

Департамент податкового управління відповідно здійснює перевірку та контроль за сплатою податків. Оскільки в Іспанії використовується система самонарахування, під час заповнення декларацій надається допомога платникам податків.

Функції контролю Департаменту аудита розділено на екстенсивний контроль, під час проведення якого  здійснюється співставлення інформації Податкової адміністрації Іспанії з інформацією від третіх сторін, та інтенсивний контроль. Під час виконання інтенсивного контролю здійснюється відбір платників податків для податкового аудиту з використанням інструментальних засобів з операторами Булевої алгебри та фільтрів.

Питаннями мита та акцизу займаються виключно митні офіси Податкової адміністрації Іспанії.

Організаційна структура Департаменту податкового аудиту на центральному рівні складається з: Департаменту управління, Департаменту аудита і Департаменту акцизу та міжнародної торгівлі. Департамент управління здійснює глобальний контроль, тобто проводить попередній аналіз.

Податкова адміністрація Іспанії приділяє велику увагу підбору персоналу. В Іспанії існує спеціальний навчальний заклад для підготовки та перепідготовки кадрів для Податкової адміністрації. Для зарахування на посаду необхідно пройти відповідний тест.  Існує 5 груп державних службовців – А, B, C, D, E. Кожній посаді відповідає відповідна група і бал. В кожній групі є шкала кар’єрного росту. Персональні надбавки видаються за персональні якості державного службовця та якість виконуваної роботи.

Навчання персоналу обов’язково проводиться у разі зміни законодавства та під час підготовки до виконання функціональних обов’язків.

Під час складання національного плану перевірок проводиться аналіз ризиків. Відповідно на центральному рівні визначаються пріоритети, а перелік підприємств - на регіональному рівні. На сьогодні у стадії розробки - програмне забезпечення для відбору платників податків для проведення податкового аудиту на центральному рівні.

Слід підкреслити, що податковою адміністрацією Іспанії використовується система класів, яка налічує 256 параметрів та міжнародний обмін інформацією.

Обслуговування платників податків

Обслуговуванню платників податків в Іспанії приділяється велика увага, оскільки існують податкові та інформаційні декларації і застосовується метод самонарахування. У зв’язку з цим платник податків потребує інформаційної допомоги під час заповнення декларацій. Завданнями інформаційної допомоги платнику податків є: забезпечення прав платника податків; зменшення витрат шляхом спрощення форм податкових зобов’язань; економія часу для платника податків шляхом співробітництва за допомогою телефону та мережі Internet.

Інформаційна служба розробляє спеціальні інформаційні бюлетені для платників податків, велику кількість брошур та інструментальні засоби (програмний продукт „Інформа”).

Програма „Інформа” використовується співробітниками Податкової адміністрації Іспанії. Оновлення інформації здійснюється в режимі on-line. Для платників податків програма демонструється в мережі Internet тільки для читання. Зокрема, інформація в програмі „Інформа” викладена так: питання платника податків, відповідь, посилання на законодавчий акт.

Телефонний центр Податкової адміністрації Іспанії було створено у 1993 році. Під час його створення використано компромісний варіант – працює персонал Податкової адміністрації Іспанії та персонал комерційної фірми. Зовнішній оператор здійснює переадресацію представнику Податкової адміністрації і (у разі необхідності) до центрального апарату. Спочатку послуги платникам податків були платними, з 1995 року - безкоштовними, а з 1997 року половину коштів платить платник податку, а половину – Податкова адміністрація Іспанії.

На сьогодні в Іспанії працює два телефонних центра: один - у Мадріді, другий - у Барселоні.

Стандартні запитання щодо заповнення декларації платник податків може отримати в режимі автовідповідача. Крім відповідей на запитання, платник податків може записатися на прийом до податкового інспектора. Інформація також розповсюджується через засоби масової інформації та мережу Internet.

80% податкових декларацій із 13 млн. заповнюється  з використанням програмного забезпечення „Падре” і тільки 20% вручну. Великі платники податків обов’язково подають податкові декларації в електронному вигляді з електронним підписом.

Використання інформаційних технологій

Вся інформація Податкової адміністрації Іспанії інтегрована в єдину базу даних. Велику увагу приділено комунікаціям між податковими офісами і банками.

Платник податку під час здійснення платежу здає і податкову декларацію. Всі форми податкових декларацій стандартизовано, використовується система STIS (Spain Tax Information System), система керування базами даних - DB2.

Введення даних в систему здійснюється в різних формах: вручну;  за допомогою сканера;  засобами Internet  з використанням програмного забезпечення „Падре”;  за допомогою магнітних дисків.

Податкова адміністрація Іспанії в своїй роботі використовує інформацію міжнародної системи VIES – обмін інформацією з податку на додану вартість.

Під час підготовки та подання декларації з прибуткового податку платнику податків надається близько тридцяти видів послуг. В мережі Internet Податкова адміністрація Іспанії проводить аукціони конфіскованих товарів.

Система дозволяє створити акт про проведення документальної перевірки, виписати штрафні санкції платнику податків та інструкції для проведення документальної перевірки, результати  якої зберігаються у системі.

Для відбору платників податків для документальної перевірки використовується програмне забезпечення „Зухар”. Програмне забезпечення дозволяє працювати з усіма платниками податків за всі періоди. Система співставляє дані, які знаходяться в різних файлах.

Висновки

Податкова адміністрація Іспанії велику увагу приділяє аналітичній роботі та роботі по обслуговуванню платників податків. Створення електронних послуг платникам податків – це пріоритетний напрям діяльності податкової адміністрації Іспанії. Зокрема, створення системи прийняття податкової звітності в електронному вигляді за допомогою WEB-порталу Податкової адміністрації є нагальною необхідністю сьогодення. Система призводить до зменшення паперового потоку податкової звітності, а також до скорочення ресурсів, які залучаються для його обробки.

Варто зазначити корисність навчально - ознайомчої поїздки, як події, під час якої делегація ДПА України ознайомилась з досвідом Податкової адміністрації Іспанії щодо питань стосунків з внутрішніми партнерами.