Ми раді вітати Вас на сайті !
Оновлення сайту виконується постійно - будьте в курсі усіх проблем, що стосуються імміграції і життя в Іспанії!
Шановні відвідувачі і користувачі сайту "ГОЛОС УКРАЇНИ В ІСПАНІЇ"!

САЙТ ДОПОМОГИ І ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКИМ ІММІГРАНТАМ В ІСПАНІЇІмміграція в ІспаніюІноземцям, що бажають проживати в Іспанії, необхідно попередньо одержати один з наступних посвідка на проживання:

* первісний;
* звичайний;
* постійний;
* по надзвичайних обставинах;
* у зв’язку з возз’єднанням сім’ї.


У випадках, коли посвідка на проживання надаються для здійснення діяльності, що приносить дохід,, як за чужий, так і за свій рахунок, термін дії посвідка на проживання повинен бути тотожним терміну дії дозволу на роботу.

Первісний посвідка на проживання може бути наданий іноземцям, які збираються вперше оселитися в Іспанії, а також іноземцям, які раніше проживали в країні й не задовольняють вимогам, установленим для одержання звичайного або постійного посвідка на проживання. Його первісний строк не може перевищувати один рік і може бути продовжений не більш, ніж на два роки.

Іноземці, що мають підтвердження законного й постійного проживання на іспанській території протягом трьох років можуть одержати звичайного посвідка на проживання. Його термін дії, як і строк його продовження, не може перевищувати три роки.

Іноземці, що мають підтвердження законного й постійного проживання на іспанській території протягом шести років, можуть одержати постійного посвідка на проживання. Виключення із цього правила становлять випадки застосування ст. 79 Регламенту про виконання Органічного Закону 2/2009, коли іноземці, що повчили постійний дозвіл на роботу протягом меншого строку, можуть одержати постійного посвідка на проживання після п’яти років. Постійний посвідка на проживання також може бути наданий іноземцям, що мають підтвердження того, що їхнє положення задовольняє якому-небудь із наступних випадків:

имеющие право на одержання пенсії по старості, оподатковуваної податком і включеної в захисний механізм системи соціального забезпечення; имеющие право на одержання пенсії по абсолютній постійній інвалідності або серйозній інвалідності, оподатковуваної податком і включеної в захисний механізм системи соціального забезпечення; народжені в Іспанії й по досягненні повноліття имеющие підтвердження законного й постійного проживання в Іспанії не менш трьох років; являющиеся іспанцями по походженню; які до досягнення повноліття перебували під опікою іспанської державної організації не менш трьох останнього років; не мають документів, зазначених у ст. 63 вищезгаданого Регламенту, але имеющие підтвердження законного й постійного проживання в Іспанії протягом шести років; апатриди й біженці, за яких визнаний такий статус; получившие особливий дозвіл на роботу.

Постійний посвідка на проживання має невизначений термін дії, однак його власник зобов’язаний відновляти відповідний документ кожні п’ять років.

Посвідка на проживання у зв’язку з надзвичайними обставинами може бути наданий у випадках, передбачених першим додатковим положенням Регламенту про застосування Закону 5/1984 від 26 березня, Положенням про право на притулок і про статус біженця, зміненого Законом 9/1994 від 19 травня, схваленого Королівським декретом 203/1995 від 10 лютого. Цей посвідка на проживання також може бути наданий у випадках збігу гуманітарних обставин, зокрема, якщо особа піддалася звертанню, квалифицируемому як злочинному, расистському, ксенофобному. Строк його дії повинен становити один рік, що може продовжуватися на такий же період у перші три роки, а потім на більші періоди.

Члени сімей іноземців, що законно проживають в Іспанії, можуть жити з ними, відповідно до норм міжнародного права й вимогами, передбаченими Органічним Законом 7/1985 (у цей час діє новий закон - 2/2009) і відповідним Регламентом. Членами сім’ї, які можуть проживати з іноземцями на іспанській території, є наступні:

чоловік(а), за умови, що він(а) не живе роздільно фактично або формально, що іноземець не живе з іншою дружиною й що шлюб не був укладений з порушенням закону; діти, які в момент подачі заяви є неповнолітніми, не одружені або цивільний шлюб і не ведуть самостійний спосіб життя; особливий випадок відносно прийомних дітей; недієздатним і неповнолітні, законним представником яких є іноземець, що проживає в Іспанії; родичі по висхідній лінії іноземця, що проживає в Іспанії, якщо вони економічно залежачи від нього й існують причини, що виправдують необхідність дозволу їхнього проживання в Іспанії.

Ці члени сім’ї іноземця можуть одержить посвідка на проживання для возз’єднання сім’ї. Термін дії посвідка на проживання, надаваного цим особам, залежить від часу законного проживання в Іспанії іноземця й збереження обставин, які послужили основою для видачі йому посвідка на проживання.

Чоловік(а) може одержати незалежного посвідка на проживання у випадках:

одержання дозволу на роботу; наявності підтвердження проживання в Іспанії із чоловіком протягом двох років; цей строк може бути зменшений, якщо існують оправдывающие таке зменшення обставини сімейного характеру; іноземець помер маючи статус законно проживаючого в Іспанії.

Не допускається надання посвідка на проживання іноземцеві як чоловікові(е) іноземця, що проживає в Іспанії, якщо інший чоловік останнього вже проживає в Іспанії.

Діти іноземців, що проживають в Іспанії, одержують незалежного посвідка на проживання по досягненні повноліття. Діти іноземців, породжені в Іспанії, автоматично одержують того ж посвідка на проживання, що має кожної з їхніх батьків, при цьому одержання візи не потрібно.

Подача й оформлення заяви на ВНЖ (посвідка на проживання) в Іспанії.

* Заяви направляються у відділи по справах іноземців або, у випадку їхньої відсутності, у комісаріат поліції місцевості, де іноземець збирається оселитися.

Заява на вид на проживання оформляється на спеціально розробленому для цього бланку й до нього додаються наступні документи:

Паспорт або документ, дійсний для в’їзду в Іспанію або, у відповідних випадках, дійсне свідчення про реєстрацію, що повинне бути повернуте зацікавленій особі; у відповідних випадках, дійсна віза на проживання; у відповідних випадках, будь-який документ, що підтверджує попередній час законного й постійного проживання в Іспанії; довідка про несудимість, видана владою країни походження або країни прибуття; від цього обов’язку заявник може бути звільнений при наявності те обставин, що виправдують, у цьому випадку заявник повинен прикласти сертифікат іспанської влади. При поновленні посвідка на проживання іспанські влади зобов’язані з обов’язку служби видати цей сертификат. три фотографії на документи; офіційна медична довідка, якщо заявник не приклав її при одержанні візи.

Заявник повинен підтвердити наявність у нього засобів на життя, достатніх для періоду проживання, що він запитує, або підтвердити, що зазначені доходи він буде одержувати періодично, а також наявність у нього гарантованої медичної допомоги. Уважається, що заявник має достатні для життя засобу, якщо він має у своєму розпорядженні дозвіл на роботу в Іспанії або якщо його економічні ресурси перевищують мінімальний рівень, установлений відповідними нормативними актами.

Якщо в заявника є члени сім’ї, яких він забезпечує за свій рахунок, він зобов’язаний підтвердити, що має у своєму розпорядженні засоби для життя, гарантіями медичної допомоги й житлом, які достатні для нього і його членів сім’ї.

Якщо засобу для життя виникають із акцій або участі в іспанських, спільних, або іноземних підприємствах, які перебувають в Іспанії, то він зобов’язаний підтвердити наданням довідок із цих підприємств, що він не веде яку-небудь трудову діяльність у даних підприємствах і подати декларацію про те, що не здійснює подібну діяльність у якому-небудь інший підприємстві.

У випадках заяви на вид проживання у зв’язку з возз’єднанням сім’ї, не потрібно попереднього надання гарантії медичної допомоги, якщо член сім’ї може скористатися допомога із соціального забезпечення працівника-резидента після видачі візи.

Іноземець, що подає заява на вид на проживання й не має відповідної візи повинен підтвердити, що він заздалегідь був звільнений від обов’язку одержувати візу органом, повноважним видавати посвідка на проживання.

Ведення справ здійснюється відділами по справах іноземців або, у випадку їхньої відсутності, поліцейськими комісаріатами місцевості, де іноземець припускає оселитися.

За пропозицією відповідного відділу по справах іноземців або комісаріату поліції вповноважені виносити рішення по заявах про надання первісних, звичайних, постійного посвідка на проживання, а також посвідка на проживання у зв’язку з надзвичайними обставинами, якщо для цього є гуманітарні обставини, представники уряду. Посвідка на проживання у зв’язку з надзвичайними обставинами надаються Генеральним управлінням поліції; з міркувань національної безпеки для рішення питання про надання посвідка на проживання можуть бути викликані доповіді від інших органів.

Для надання посвідка на проживання компетентним органами необхідно, щоб зацікавлені особи не підпадали під випадки висилки з іспанської території, а також щоб не існували підстави відмови з міркувань закону, суспільний безпеки, медичного або іншого аналогічного характеру.

Кожне рішення повинне бути мотивоване й спрямоване офіційним повідомленням зацікавленій особі. У випадку відмови в повідомлення повинна бути зазначена обов’язок особи покинути іспанську територію, якщо тільки воно не має дозволи залишитися в Іспанії.

Після реєстрації наданого посвідка на проживання в Реєстрі для іноземців його одержувачеві видається посвідчення, що служить для підтвердження його статусу резидента.

Це посвідчення повинна бути вручена зацікавленій особі після сплати законно встановлених мит.

Поновлення. Компетенція й формальності.

Зазначені посвідка на проживання відновляються у випадках, якщо не змінилися обставини або не з’явилися нові підстави для їхньої видачі.

Також відновляються посвідка на проживання тим іноземним працівникам, що припинили колишні трудові відносини, які мають підтвердження, що компетентним органом було визнане надання цим працівникам оподатковуваного податком допомоги з безробіття, відповідно до законодавства про соціальне забезпечення. При цьому посвідка на проживання продовжується на період видачі посібника.

Не пізніше одного місяця до дати витікання терміну дії документів, що узаконюють їхнє проживання в Іспанії, іноземці, якщо вони мають намір продовжувати проживати в Іспанії, повинні запросити відповідні посвідка на проживання. Проте, без шкоди для передбачених санкцій, допускається наступне продовження виду на проживання за умови подачі заяви протягом перших трьох місяців після дати витікання строку колишніх документів і дотримання інших формальностей. У випадку поновлення виду на проживання, він уважається відновленим з дати витікання терміну дії колишнього посвідка на проживання.

Квитанція про прийом заяви на поновлення посвідка на проживання продовжує дію колишнього посвідка на проживання й тягне ті ж правові наслідки тільки в області законодавства про іноземні інвестиції.

Для подачі заяви про поновлення посвідка на проживання зацікавлена особа зобов’язана прикласти відповідні документи, а також документально підтвердити виконання своїх податкових зобов’язань в Іспанії.

Можливості бізнес імміграції в Іспанію можуть бути наступними:

1. Перший варіант - реєстрація нового підприємства.

2. Другий варіант - покупка вже діючого прибуткового бізнесу.

У першому випадку засновується нове підприємство. Засновниками можуть бути кілька клієнтів. Після реєстрації й постановки на всі необхідні обліки, знову засноване підприємство оформляє на роботу клієнта-засновника.

1. Перший етап - підготовка документів, реєстрація, постановка на обліки - займає до 1-го місяця.

2. Другий етап - подача документів у посольство Іспанії по місцю громадянства на одержання візи ‘D’ (спеціальна категорія візи для одержання посвідка на проживання) - займає біля 1-го місяця.

3. Третій етап - розгляд посольства й твердження МВС Іспанії - займає по нормативах консульства не менш 4-х місяців.

Загальний строк програми - близько 6 місяців.

Посвідка на проживання із правом роботи продовжується за наступною схемою: 1+1+3+5. Через 10 років можливе одержання громадянства Іспанії. Витрати на продовження мінімальні. Умови продовження досить лояльні.

Друга програма - покупка вже функціонуючого дохідного підприємства у своїй послідовності виглядає так само, як і перша. Біля місяця часу заощаджується за рахунок того, що діюче підприємство не потрібно реєструвати й ставити на облік.

Необхідні документи:

На першому етапі від клієнта потрібно:

закордонний паспорт 1 фотографія документи про утворення

Якщо клієнт не хоче виїжджати в Іспанію, він може виписати доручення на адвоката компанії.

На другому етапі потрібні:

закордонний паспорт 4 фотографії 2х3 довідка про несудимість медична довідка форми 0864

Весь документи перекладаються на іспанську мову й засвідчуються в посольстві.

В Іспанії в міжсезоння традиційно зростає рівень безробіття, а він і так високий, у порівнянні з розвиненими країнами Європи. Національний Інститут Зайнятості (Instituto Nacional de Empleo - INEM) займається питанням працевлаштування на державному рівні й має відділення по всій країні.

У кожній провінції вони називаються по-різному: у Каталонії - «OTG»», у Валенсії - «Servef». До речі, незабаром буде проведена реорганізація INEM, що покликана поліпшити його функціонування, особливо в частині виплати різних посібників. На виплату посібників можуть розраховувати, нарівні з іспанцями, і громадяни СНД, що мають посвідка на проживання й дозвіл на роботу (residencia y permiso de trabajo).

Eсли закінчується строк вашого контракту й ви не розраховуєте на його продовження в силу різних обставин, то для пошуку роботи й до висновку нового контракту вам доцільно встати на облік в одному з відділень INEM.

При постановці на облік ви повинні пред’явити документ про реєстрацію по місцю проживання (Padrоn Municipal de Habitantes) і пластикову картку з ідентифікаційним номером іноземця. Якщо ви ще не оформили «другої» картки, то досить пред’явити першу й офіційний лист із Subdelegacion del Gobierno про її продовження. Строк постановки на облік після закінчення контракту 15 днів. Недотримання строку унеможливить одержання допомоги з безробіття. При його оформленні, крім вищевказаних документів, пред’являється копія й оригінал вашого контракту й заповнюється заява встановленої форми. Посібник виплачується не всім зацікавленим у ньому. Претендентами можуть стати особи, що проробили 3 місяці безупинно й мають на своєму змісті утриманців і що проробили 6 місяців і не утриманців, що мають. Розмір посібника - 75 % від мінімальної заробітної плати, що становить в Іспанії на сьогоднішній день 451 євро. Строк виплати прямо зв’язаний зі строком контракту. Скільки місяців відробили, стільки й будете одержувати посібник.

Особи, безперервний стаж яких становить не менш 360 днів, мають право на посібник у розмірі 70 % від свого заробітку, але тільки протягом 3 місяців. Кількість відпрацьованих днів впливає на тривалість виплати, але не на суму. Якщо ви відробили 18 місяців і більше ( 540-719 днів), строк одержання посібника - 6 місяців. Кожні три місяці, якщо не знайдена робота, у строго зазначені в Tarjeta de demanda (заповнений на ваше ім’я бланк, видаваний при постановці на облік) дні необхідно відвідувати відділення INEM для того, щоб виплата посібника не припинилася. При пропуску з поважної причини (хвороба) і її документальному підтвердженні виплата посібника, у випадку припинення, відновляється. Виплата грошового посібника може бути припинена, якщо ви відмовилися від роботи, запропонованою цією організацією.

При постановці на облік у відділенні INEM, крім контракту, рекомендую вам принести документи про утворення (навіть шкільний атестат), якщо вони перекладені на іспанську мову, а ще краще легалізовані відповідно до законодавства й підтверджені в Міністерстві утворення, культури й спорту. При заповненні анкети співробітник INEM, з обліком наданих вами документів, складе перелік професій, на які ви можете претендувати при пристрої на роботу. Дані обробляються й заносяться в комп’ютерну мережу.

По кожній спеціальності формується банк даних, і при надходженні заявки від підприємства по відповідній спеціальності ваша кандидатура також буде розглядатися в числі претендентів. Максимальна кількість категорій, у яких вас можуть номінувати, - 6. Ви можете погодитися на роботу неадекватну вашому професійному рівню, одночасно продовжуючи бути на обліку в INEM по категорії «поліпшення роботи». Одна з моїх знайомих, молода симпатична жінка, що має рідку спеціальність мікробіолога, була змушена працювати кілька місяців покоївки в отеленні. Так зложилися обставини. Але при надходженні заявки від підприємства, що бідує у фахівці такого профілю, її кандидатура була першою. У цей час вона працює за улюбленою спеціальністю.


Якщо ж усе не виходить, ви не можете знайти роботу не тільки за фахом, але й будь-яку іншу, не отчаивайтесь. Можна піти вчитися, причому зовсім безкоштовно, і вдосконалити свої професійні навички або одержати іншу спеціальність. Наприклад, за інформацією «Servef» у провінції Валенсія протягом перших 7 місяців 2003 року в 33 програмах навчання брало участь 1.145 чоловік, з яких 75% працевлаштувалися безпосередньо після закінчення курсу навчання. Уряд Валенсії вклало в проект 12 мільйонів євро, а його учасники - ні сентимо.

Причому, як ви розумієте, уряд не «кидає гроші на вітер», а діє строго за планом, навчаючи тим спеціальностям, які необхідні для заповнення вакансій і розвитку даного регіону. У провінції необхідні електрики, муляри, водопровідники, кухарі, м’ясники, кондитери, секретарі й багато хто інші. Навчитися цим спеціальностям цілком можливо за 3-6 місяців, здобуваючи при цьому іспанський сертифікат, розширюючи коло знайомств серед місцевого населення й свій кругозір. Немаловажним фактором є й поліпшення знання мови, тому що, яким би ви не були фахівцем у своїй області на історичній батьківщині, термінологія будь-якої професії відрізняється від побутового іспанського, котрим більшість володіє, м’яко говорячи, обмежено.


Перелік курсів із вказівкою навчальних закладів, їхніх адрес і телефонів ви можете одержати у відділенні INEM.

Для надходження на курси обов’язкове надання наступних документів:

1. Пластикова картка з номером NIE.

2. Картка постановки на облік в INEM (Tarjeta de demanda).

3. Довідка про те, що ви є безробітним, - і INEM оплатить вам навчання.

Надання ваших документів про утворення з перекладом на іспанську мову буде тільки вітатися. При подачі документів ви заповнюєте спеціальний бланк (solicitud de admisiчn) і анкету з питаннями.

Всі документи проходять експертизу, тому що при зарахуванні існує ряд обмежень, пов’язаних з датою постановки на облік у якості безробітного й з рівнем вашого попереднього утворення. Заняття можуть проводитися в ранкові (з 9 до 14) і вечірні (з 16 до 20) годинники.

Деякі курси поряд з теоретичними заняттями передбачають практику на підприємствах. Відвідування строго обов’язково. Дозволяється не більше одного невиправданого пропуску на місяць. Наприкінці навчання ви здаєте нескладний іспит і одержуєте сертифікат про закінчення даного курсу. Надавши його у відділення INEM, ви зможете бути номинированы по зазначеній у ньому спеціальності.

І на закінчення хочу додати, що існують аналогічні курси для осіб, що мають роботу, але бажають одержати суміжну або додаткову спеціальність. Вони субсидіюються Європейським Співтовариством через вищевказаний INEM і також безкоштовні для що навчаються. Для надходження необхідно пред’явити пластикову картку з кодом NIE і 2 - 3 останніх «номины» з місця роботи. Зарахування й навчання відбувається аналогічно вищеописаному раніше.

Діють курси круглогодично, але основний набір проводиться в другій половині вересня й січня. Так що у вас їсти можливість повернутися у свою юність і сісти за «парту».

Питання працевлаштування в Іспанії дуже складний для іммігрантів. Існує більша потреба в програмістах і IT-Фахівцях: по інформатиці й комп’ютерам, але за умови знання іспанської мови.

Іспанія відчуває потребу у кваліфікованих фахівцях у сфері машинобудування, хімічної промисловості й у сфері сільського господарства.

Іноземний громадянин для одержання робочої візи повинен надати трудовий договір з іспанською фірмою, зацікавленої в його послугах. У цьому випадку оформленням і наданням необхідних документів займається роботодавець.

Якщо в іноземного громадянина є робоча віза типу D, то він має право (гарантированно) одержати дозвіл на роботу в Іспанії строком на 12 місяців із правом продовження. На час дії дозволу на роботу його власник має право перебувати й працювати на території Іспанії, вільно переміщатися по територіях країн Шенгенского угоди, вільно в’їжджати й виїжджати в Іспанію. Громадяни країн, що не входять у ЄС, але имеющие дозвіл на роботу, мають усі права робочого громадянина ЄС, безкоштовне медичне обслуговування й соціальний захист.

Дозвіл на роботу іноземним громадянам видається на строк від одного до п’яти років і може обмежуватися по території, сектору або виду діяльності.


Попит на некваліфіковану працю: чоловікам найпростіше влаштуватися робітниками будівельних спеціальностей, а жінкам - домробітницями, причому й перше й останнім необхідно деяке знання іспанської мови . Всім країнам необхідні некваліфіковані кадри, приголосні на важку роботу, на яку вкрай неохоче йдуть місцеві громадяни. Це або сезонна робота в сільському господарстві (збір урожаю), або робота в переробній промисловості, або робота в сфері обслуговування (покоївки, офіціанти, продавці, робота на автостоянках, реєстраційна робота в готелях та ін.).

Institute Nacional de Empleo - Національний інститут по працевлаштуванню (ENG, FRA, ESP); Oficina de Empleo de Espasa (ESP); Bolsa de Trabajo - Центр по працевлаштуванню (ESP); Empleo.com (ESP); InfoJobs (ESP); Trabajo.org (FRA, ESP).

Зразковий перелік сфер діяльності іноземних робітників в Іспанії.

Сфера обслуговування (готелю, магазини, бари, ресторани, збирання приміщень): потрібні переважно жінки як прибиральниць, покоївок, офіціантів, продавців, кухонних робітників, кухарів. Для офіціантів і продавців обов’язкове знання іспанської мови. Середня зарплата близько 700 євро в месяц. аграрний сектор (поля, сади, плантації, склади): потрібні чоловіки й жінки для роботи зі збирання врожаю й сортуванню продукції, а також вантажники. Оплата в основному відрядна. Середня зарплата 500-800 євро в месяц. будівництво й ремонтні роботи: потрібні в основному чоловіка різних будівельних професій.

Оплата як відрядна, так і погодинна. Середня зарплата фахівця 800 - 1200 євро, підсобного робітника 600 - 800 євро в месяц. майстерні різного профілю: потрібні в основному чоловіка різних робочих професій. Оплата як відрядна, так і погодинна. Середня зарплата фахівця 800 - 1200 євро, підсобного робітника 600-800 євро в месяц. офіси різних компаній, адвокатських контор і інших установ: потрібні в основному жінки для роботи як секретарів, діловодів, кур’єрів і т.д. Обов’язкове знання іспанської мови, бажане знання англійської мови. Середня зарплата близько 700 євро в месяц. високі технології: потрібні чоловіки й жінки з відповідним утворенням і знанням іноземних мов (знання іспанської мови обов’язково). Середня зарплата від 800 євро на місяць і вище. робота у власному бізнесі: дивитеся відповідний розділ.


Права й обов’язки іноземців в Іспанії.

Іноземці, що перебувають на території Іспанії, у віці до 18 років мають право на утворення на тих же умовах, що й іспанці. Це право має на увазі доступ до утворення, одержання відповідної академічної атестації й доступ до державної системи стипендій і допомоги.

Іноземці, що легально проживають в Іспанії, мають право займатися трудовою діяльністю як за свій рахунок, так і по найманню, а також мають доступ до системи соціального страхування.

Для одержання іспанського громадянства необхідно прожити на території Іспанії понад 10-ти років. Правами на постійне проживання розташовують ті, хто мав тимчасовий вигляд на проживання протягом 5 років.

Іспанське законодавство дотримується принципу придбання громадянства по праву «крові» і по праву «ґрунту». Дитина, що народилася на території Іспанії, але по тимі або інших обставинах получивший інше громадянство, має право по досягненні 18 років клопотатися про придбання іспанського громадянства. Народжені й проживаючі за кордоном громадяни, батьки яких іспанці, здобувають іспанське громадянство «по крові».

Якщо у Вас є нерухомість, засоби на життя й немає карного минулого, Ви напевно одержите посвідка на проживання в Іспанії . При розгляді клопотань ураховується наявність підстав для надання й відсутність причин для відмови.